Tìm được 1 bài viết có từ khóa " xem huong cua nha va can ho chung cu voi tuoi ..."
  • Xem hướng của nhà và căn hộ chung cứ với tuổi chủ nhân

    16-07-2015 | Lượt xem: 1.961

    Quan miện được nhiều người sử dụng cho việc xác định hướng nhà là hướng của cửa chính nhìn ra, do đó nhiều người đã biết vận dụng quan điểm này để thay đổi hướng nhà thành hướng tốt hợp với chủ nhân mặc dù mảnh đất quay ra hướng xấu. Để chọn hướng nhà phù